Przejdź do treści

Manipulacje w publikacjach Świadków – „Imię Boże”

    W broszurze „Imię Boże, które pozostanie na zawsze znajduje się zdanie:

    „Dla Jezusa imię Boże musiało mieć żywotne znaczenie, bo nieraz wymieniał je w swoich modlitwach”

    Żaden przekład biblijny, nawet ten wydany przez Świadków, w żadnej modlitwie Jezus nie zwraca się do swojego ojca po imieniu