Przejdź do treści

Świadkowie Jehowy skazani na 12000 euro grzywny za podżeganie do nienawiści

  Poniższy tekst jest tłumaczeniem tego artykułu.


  Trybunał odwoławczy w Gandawie skazał Świadków Jehowy na 12000 euro grzywny za wzniecanie dyskryminacji i nienawiści wobec byłych członków organizacji. Sprawa została przedstawiona trybunałowi odwoławczemu w zeszłym roku. Około piętnastu osób oraz dawne centrum ds. równości szans wniosło sprawy cywilne.

  Pierwszy raz od XVI wieku przestrzeganie Biblii jest karalne

  Pierwszy raz od XVI w władza publiczna w Europie zachodniej stwierdziła oficjalnie, że czytanie i stosowanie się do zasad biblijnych jest wykroczeniem” – zadeklarowała organizacja Świadków Jehowy skazana we wtorek przez trybunał odwoławczy w Gandawie za wzniecanie dyskryminacji i nienawiści lub przemocy przeciw byłym członkom.

  Dla byłych członków, którzy rozpoczęli procedurę sądową, jest to wyrok unikalny na skalę światową. „Nigdy nie kwestionowaliśmy prawa do wykluczania u Świadków Jehowy (…) ale nie godzi się traktować ludzi w sposób w jaki organizacja traktuje wykluczonych. Błędem organizacji jest zabranianie kontaktów z osobami wykluczonymi, nie informowanie ich o śmierci w rodzinach. Byli Świadkowie są traktowani jakby nagle przestali istnieć.

  „Organizacja prawdopodobnie się odwoła, ale my nie możemy się doczekać kontynuacji tego procesu” – mówi jedna z osób, które wniosły oskarżenie. „Naszym celem ostatecznym jest stworzenie czegoś na poziomie europejskim. Widzimy pewne ruchy w Finlandii, Norwegii, czy w Danii- ludzie idą do sądów. Sygnalizowanie problemów z polityką Świadków Jehowy to nie jest walka z Bogiem.”

  Trybunał zadeklarował, że organizacja ignorowała prawo do wolności religii i do jej zmiany, co było tłumaczone zastosowaniem „norm biblijnych nakazujących ograniczyć lub zerwać kontakt z osobami wykluczonymi lub tymi, które dobrowolnie same odeszły”.

  Według organizacji, ten wyrok „jest całkowicie sprzeczny z wyrokiem belgijskiego sądu apelacyjnego i sądu kasacyjnego w podobnej sprawie. 10.01.2012 sąd apelacyjny w Mons odrzucił oskarżenie o dyskryminację- argumentując, że religia ma prawo ustanowić własne zasady. 05.11.2018 sąd apelacyjny w Brukseli zastosował orzecznictwo sądu europejskiego praw człowieka, potwierdzając w ten sposób, że religia ma prawo ustanowić reguły postępowania i że wszyscy wierni mają prawo ograniczać relacje z byłymi członkami danego wyznania. 07.02.2019 ten pogląd został podtrzymany przez sąd kasacyjny.”

  Organizacja zapewnia, że nie wznieca dyskryminacji ani nienawiści: „Świadkowie Jehowy zachęcają do stosowania zasad biblijnych w życiu codziennym i do zachowania pokojowych stosunków ze wszystkimi. Potępiają każdą formę nienawiści, podziału klasowego, rasizmu, segregacji i przemocy i stosują się w życiu do dwóch największych przykazań biblijnych: kochać Boga i swojego bliźniego jak samego siebie”.