Przejdź do treści

Wykluczenie

  Apostoł Paweł uzmysłowił Koryntianom, na jakie niebezpieczeństwo by się narażali, gdyby w swoim gronie tolerowali rozmyślnych grzeszników. Wpływ takich osób przyrównał do wpływu zakwasu na ciasto. Powiedział: „Trochę zakwasu zakwasza całe ciasto”. („Dlaczego wykluczenie świadczy o miłości. Strażnica – wydanie do studium, kwiecień 2015)

  Czym jest wykluczenie

  Wykluczenie to po prostu usuniecie kogoś ze zboru Świadków Jehowy (ekskomunika). Jeżeli Świadek Jehowy popełni poważny grzech powołuje się tak zwany komitet sądowniczy (sąd wyznaniowy). Co najmniej trzech starszych zboru (duchownych o randze podobnej do biskupa) ocenia na nim czy osoba przesłuchiwana okazuje za swój grzech dostateczną miarę skruchy i na tej podstawie podejmuje decyzję o wykluczeniu lub nie wykluczaniu grzesznika. Wiedzę o tym jak taki komitet wygląda mają tylko starsi zboru. Szeregowi jego członkowie nie do końca znają zasady na podstawie których będą sądzeni; wiedzą jedynie tyle, że będzie oceniana ich skrucha oraz za jakie grzechy mogą zostać wykluczeni (chociaż niektórych szczegółów też nie znają). Nie mogą powoływać obrońców, choć mogą powołać świadków swojej niewinności, nie mogą też prosić o obecność na komitecie osoby która będzie ich wspierać (nie wiem jak się sprawy mają z osobami nieletnimi, kiedyś mogły one poprosić o obecność rodzica, ale być może się to zmieniło). Z osoba wykluczoną członkowie zboru nie mogą utrzymywać kontaktów.

  Dlaczego to takie okrutne


  Świadków Jehowy zniechęca się do utrzymywania bliskich relacji z osobami „ze świata” czyli takimi które nie są członkami zboru. Na przykład w taki sposób:

  „Jako chwalcy Jehowy, powinniśmy naśladować Noego i jego rodzinę oraz posłusznych chrześcijan z I wieku. Musimy trzymać się z dala od otaczającego nas złego systemu rzeczy i zabiegać o budujące towarzystwo wśród milionów naszych wiernych współwyznawców. Dzięki przebywaniu z tymi, którzy kierują się Bożą mądrością, łatwiej nam będzie ‛stać niewzruszenie w wierze’ w tych bardzo trudnych czasach” (Mądrze dobieraj towarzystwo w dniach ostatnich – Strażnica z roku 2015. Książka kierowana dla dzieci pt. Ucz się od wielkiego nauczyciela również porusza ten temat. W rozdziale Nasi przyjaciele powinni kochać Boga).

  Właśnie ze względu na takie „rady” spora część Świadków przyjaciół ma tylko w zborze, a kiedy dochodzi do wykluczenia, właśnie ci przyjaciele mają odgórnie narzucony zakaz kontaktów z taką osobą. Człowiek zostaje zupełnie sam, bo często odcina się od niego również rodzina.

  Jeśli do tego dojdzie [do wykluczenia], Biblia wyraźnie mówi, żebyśmy „przestali utrzymywać kontakty” z taką osobą (odczytaj 1 Koryntian 5:11-13; 2 Jana 9-11). Nie jest to łatwe, szczególnie jeśli chodzi o naszego krewnego albo przyjaciela. Ale w takiej sytuacji lojalność wobec Jehowy musi być dla nas ważniejsza niż lojalność wobec ludzi. (Zawsze bądź blisko jehowy rodział 3)

  A tutaj filmik przedstawiający sytuację w której rodzice urywają kontakt z dzieckiem z powodu wykluczenia za wzór.

  Jakie grzechy grożą wykluczeniem?

  • Niemoralność („porneia”). Chodzi o pozamałżeńskie kontakty sekualne. Zalicza się do tego też petting. Nie zalicza się przypadkowego dotknięcia czyichś genitaliów. Wykluczyć można też za samo spędzenie nocy sam na sam z osobą tej samej płci, lub tej samej jeśli jest ona homoseksualna (co ciekawe w innych przypadkach do powołania komitetu sądowniczego wymaga się co najmniej dwóch świadków grzechu. Tak było np. w przypadkach wykorzystywania seksualnego nieletnich. Link.) „Jeśli co najmniej dwóch naocznych świadków zgłasza, że ktoś spędził całą noc w niestosownych okolicznościach w tym samym domu z osobą płci przeciwnej (lub z kimś znanym jako homoseksualista), uzasadnione może być podjęcie działań sądowniczych” (Paście Trzodę Bożą rozdział 12). Książka Paście wymienia sytuacje które nie wymagają powołania komitetu np. kiedy ktoś opiekuje się osoba starszą płci przeciwnej lub kiedy osoba płci przeciwnej spóźniła się na ostatni pociąg i nie ma innego miejsca w którym mogłaby poczekać do rana. Za porneie uważa się również wykorzystywanie dzieci.
  • Rażąca nieczystość czyli różnego rodzaju przewinienia zazwyczaj związane z seksem, ale nie będące jeszcze „porneia”. Może to być: wielokrotne dotykanie czyichś piersi, prowadzenie niemoralnych rozmów, „oglądanie odrażających form pornografii” czy nawet „skrajny brak czystości fizycznej”
  • Palenie papierosów
  • Zażywanie środków odurzających [w tym narkotyków] w celach innych niż medyczne
  • Rozpasanie. Jest to postawa pokazująca brak szacunku do bożych norm i zasad. Chodzić może o utrzymywanie kontaktów z osobami wykluczonymi ze zboru, którzy nie są z nami spokrewnieni. Jeżeli ktoś utrzymuje kontakt z wykluczonym krewnym należy udzielić mu stosownych rad opartych na Biblii oraz pozbawić wszystkich przywilejów w zborze. Nie wyklucza się natomiast takiej osoby.
  • „zabieganie o czyjeś względy gdy nie ma się Biblijnego prawa do ponownego małżeństwa”. Świadkowie rozwód mogą wziąć tylko jeśli doszło do zdrady. Jeśli nastąpił on z innych powodów to nie jest on uznawany za Biblijny i taka osoba nie może zabiegać o cudze względy.
  • Pijaństwo, czyli sytuacja, gdy ktoś często się upija albo upił się tylko raz, ale zrobiło się o tym głośno. Jeśli ktoś się upił raz na osobności to nie powołuje się komitetu.
  • Obżarstwo
  • Kradzież
  • „Składanie fałszywego świadectwa”, czyli takie kłamstwo, które ma celowo komuś zaszkodzić.
  • Oszukanie kogoś dla swojej korzyści
  • „Rzucanie obelg” czyli skrajne przypadki obrażania ludzi
  • „Wulgarna mowa” czyli „ordynarne słowa nawiązujące bezpośrednio do seksu”
  • Chciwość i hazard.
  • Kiedy mimo tego, że mamy możliwości finansowe pozwalamy, żeby nasza żona i dzieci były bez środków do życia
  • Przemoc domowa, agresja. W tym wyszczególnione zawodowe uprawianie boksu. Co ciekawe nie ma nic na temat innych sztuk walki.
  • Zabójstwo
  • Odstępstwo, czyli obchodzenie świąt związanych z innymi religiami, udział w rytuałach religijnych innych niż te Świadków Jehowy, głoszenie nauk Biblijnych nie zgodnych z tym co mówi doktryna Świadków Jehowy, celowe wywoływanie rozdźwięków w zborze, praca związana z popieraniem religii fałszywej, bałwochwalstwo, okultyzm.

  Ocena tego czy ktoś okazuje skruchę za swój grzech jest subiektywna. Prowadzi to do sytuacji kiedy trzech starszych podejmuje arbitralne decyzje mającą bezpośredni wpływ na twoje relacje, więzi rodzinne i zdrowie psychiczne na podstawie tego, jak reagujesz na oskarżenie o to, że raz się upiłeś, albo nocowałeś u koleżanki chociaż do niczego nie doszło. Do zboru co prawda można wrócić, ale musi upłynąć odpowiedni czas, a grzesznik musi wykazać poprawę.

  Wszystkie te cytaty i informacje pochodzą z tajnego podręcznika dla starszych zboru Paście trzodę bożą.