Przejdź do treści

bez świadków

Wykluczenie

    Apostoł Paweł uzmysłowił Koryntianom, na jakie niebezpieczeństwo by się narażali, gdyby w swoim gronie tolerowali rozmyślnych grzeszników. Wpływ takich osób przyrównał do wpływu zakwasu na ciasto.… Czytaj dalej »Wykluczenie