Bez kategorii

Obalić 607

    © Tomasz Smolarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tylko za zgodą autora ISBN 978-83-956467-4-4 Celem poniższej publikacji jest obalenie „wiary” w rok 607 p.n.e. jako daty… Czytaj więcej »Obalić 607

    Wykluczenie

      Apostoł Paweł uzmysłowił Koryntianom, na jakie niebezpieczeństwo by się narażali, gdyby w swoim gronie tolerowali rozmyślnych grzeszników. Wpływ takich osób przyrównał do wpływu zakwasu na ciasto.… Czytaj więcej »Wykluczenie